Samma trygghet.
Lågt pris!

En försäkring är inget komplicerat. Den är en vanlig, enkel överenskommelse som kan hanteras till 99 % online – vilket är precis vad vi gör. Du som kund anpassar och tecknar försäkringen online, du betalar den online, får du en skada hanteras även den online! Självklart har vi också en kundtjänst redo om du skulle behöva hjälp på traditionellt vis.

Våra bilförsäkringar har samma trygghet och försäkringsskydd som befintliga försäkringsbolag i Sverige. Vi har helt enkelt bara tagit bort delarna som skapar höga kostnader och som inte längre behövs för att driva ett försäkringsbolag.

Våra försäkringar

I dagsläget erbjuder vi Bilförsäkring och Självriskreducering

Bilförsäkring

Det här ingår i din bilförsäkring

Trafik
Halv
Hel
 • Trafikförsäkring

  Enligt lag måste din bil ha en trafikförsäkring. En sådan försäkring ingår därför alltid med lins försäkringar och ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkring täcker dock inte skador på din egen bil.

  Grundsjälvrisk: 1.500 kr

 • Brand

  Med en hel- eller halvförsäkring hos lin täcker dessa brand, blixtnedslag och explosion, den gäller även för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

  Grundsjälvrisk: 2.000 kr

 • Glas

  Med en hel- eller halvförsäkring hos lin täcker dessa skada på bilens vindruta, sidorutor och/eller bakruta, oavsett om rutan krossats helt, delvis eller spruckit.

  Grundsjälvrisk vid lagning av stenskott: 0 kr

  Grundsjälvrisk vid övriga skador: 2.000 kr

 • Stöld

  Med en hel- eller halvförsäkringen hos lin täcks stöld och tillgrepp.

  Grundsjälvrisk: 2.000 kr

 • Maskinskada

  Med en hel- eller halvförsäkring hos lin ersätter dessa maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. Gäller inte för bilar som är äldre än åtta år eller har gått längre än 10 000 mil.

  Grundsjälvrisk (upp till 6.000 mil eller om bilen är max 5 år): 5.000 kr

  Grundsjälvrisk (mer än 6.000 mil eller om bilen är mer än 5 år): 8.000 kr

 • Räddning

  Med en hel- eller halvförsäkring hos lin ersätter vi dig för kostnaden om du behöver bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist).

  Grundsjälvrisk: 1.750 kr

 • Rättsskydd

  Med en hel- eller halvförsäkring hos lin kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet.

  Grundsjälvrisk: 20 % av kostnaden, lägst 2.000 kr

 • Vagnskada

  Med en helförsäkring tecknad hos lin ersätter lin skador på din egen bil vid en trafikolycka, även om det är du som orsakat den. Helförsäkringen ersätter även uppsåtlig skadegörelse av tredje man och annan yttre olyckshändelse, exempelvis skada orsakad av fallande träd.

  Valbar grundsjälvrisk vid tecknande av försäkring: 4.000 kr / 8.000 kr / 16.000 kr

 • Kristerapi

  Med en hel- eller halvförsäkring hos lin ersätter lin dig för kristerapi av legitimerad psykolog i det fall försäkringstagaren, föraren, passagerare eller hushållsmedlemmar drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar. 

  Grundsjälvrisk: 0 kr, max 10 tillfällen under en 12-månadersperiod

Tilläggsförsäkring Hyrbil

Om din bil behöver repareras, eller inte kan användas på grund av en skada, ersätter lin kostnaderna för en hyrbil med 75 %. Om du inte behöver en hyrbil så ersätter vi dig istället med 100 kr om dagen. Ersättningen lämnas i högst 60 dagar. Självrisken uppgår till 25 % av dygns- och kilometerkostnaden. Hyrbil kan tecknas till halv- eller helförsäkrad personbil eller lätt lastbil som inte är äldre än 15 år.

Tilläggsförsäkring Djurkollision

Ersätter skada som uppkommer genom kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan. Ett krav för ersättning är att skadan är ersättningsbar genom vagnskademomentet. Djurkollision kan tecknas till helförsäkrad personbil eller lätt lastbil.

Teckna bilförsäkring

Klicka, skriv in ditt registreringsnummer och uppgifter om dig själv så får du en prisuppgift från oss. Jämför oss gärna! Du får alltid ett lågt pris – och har du en vanlig bil vågar vi påstå att vi är billigast.

Teckna bilförsäkring här

Självriskreducering

Vill du minska självrisken vid skada? Då kan du teckna vår försäkring för Självriskreducering!

Försäkring för Självriskreducering är ett komplement till din ordinarie motorfordonsförsäkring och reducerar självrisken på din ordinarie motorförsäkring/vagnskadegaranti för en ersättningsbar skada med maximalt 6.000 kr per försäkringsperiod.

Försäkringen kostar 93 kr/månad.

I nuläget kan vår Självriskreducering endast tecknas i samband med att du skriver ett köpekontrakt på en bil med hjälp av vår partner Swiftcourt.

 

Har du frågor om våra försäkringar eller vill du anmäla en skada?

Kontakta oss